Vann og avløp

Viva har ansvar for all infrastruktur innen vann og avløp i de tre eierkommunene.

I dette ligger ansvar for alle oppgaver knyttet til drift, overvåking, vedlikehold, rehabilitering og nybygging av infrastruktur innen vann og avløp.

Med infrastruktur mener vi kommunale vannverk, kommunalt ledningsnett og de kommunale renseanleggene.

Informasjon om hovedplaner for vann og avløp i kommunene Lier, Røyken og Hurum finner du her:

Planprogrammet og tilhørende politisk melding angående utarbeidelse av nye hovedplaner for vann og avløp i kommunene Lier, Røyken og Hurum finner du her:

Lier:

Godkjent hovedplan 2017-2041 for Lier kommune

Røyken:

Godkjent hovedplan 2017-2041 for Røyken kommune

Vedlegg:

Vedlegg 1 – Notat Mulige løsnigner og strategier, 05.09.2016

Vedlegg 2 – Utslippstillatelse Røyken kommune

Vedlegg 4 – kartutsnitt over områder med spredt avløp i Røyken kommune

Vedlegg 5 – ROS-analyse Røyken kommune 31.05.2016

Vedlegg 6 – Vedlegg til ROS-analyse Røyken kommune

Hurum:

Godkjent hovedplan 2017-2041 for Hurum kommune

20150513 VIVA 0806

 

Retningslinjer for slokkevann for brannvesen og sprinkelanlegg: Last ned regningslinjene her

 

 

 

Kontakt oss

Åpningstider:
08:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00