Vannmåler

Alle boliger i Hurum, Lier og Røyken kommune skal ha installert vannmåler.

Rekvirering av vannmålere

For å få installert vannmåler må den enkelte huseier kontakte et autorisert rørleggerfirma.

Ved nybygg må godkjent sanitærabonnement foreligge – det vil si, godkjent abonnement for tilknytning til kommunens vann- og avløpsnett.

Utlevering av vannmålere

Vannmålere hentes ved Viva’s hovedkontor i Vebjørnsvei 2, 3414 Lierstranda.

Installasjon av vannmåler

Installasjon av vannmåler skal foretas av autorisert rørlegger.

Gjennom GVD-samarbeidet er det utarbeidet en brosjyre se link:  http://www.godtvann.no/filarkiv/File/Husvannmaalere/vannmaalerinnstallasjon.pdf

Denne angir også normer og krav for installasjon av vannmåler i boliger og næringsbygg.

vannmåler

Avlesing av vannmålere

Du vil motta avlesningskort i desember hvert år. Les av måleren og legg inn forbruket via forsiden på vår nettside eller returner avlesningskortet innen angitt frist. Husk at det bare er de sorte tallene som skal leses av, ikke de røde.

Du bør sjekke vannmåleren flere ganger i året, slik at du kan avdekke en eventuell vannlekkasje eller feil på måleren.

Hvis du er eier av sommerbolig – les av vannmåler når du stenger boligen for vinteren, kontakt vårt sentralbord på 32 22 58 00 eller send epost til postmottak@viva-iks.no og meld inn ny målerstand.

Utskifting av vannmålere

For å ha riktig grunnlag for beregning av vann og avløpsgebyrene, må vannmålerne byttes med ca. 10 års frekvens.

Abonnenten varsles på forhånd og engasjert rørlegger tar kontakt for avtale om tidspunkt. Dette er kostnadsfritt for abonnenten.

Dersom vannmåler ikke er montert slik at den er lett å skifte, kan kommunen kreve at abonnenten gjør om installasjonen. Abonnenten må bære kostnader for omgjøring.

Kontakt oss

Åpningstider:
08:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00