Fjernavleste vannmålere

Viva IKS er i gang med å skifte til fjernavleste vannmålere for de omkring 23 000 husstandene i Lier, Røyken og Hurum.  Hver enkelt husstand vil bli kontaktet med SMS fra Drammen Rørservice når utskiftningen nærmere seg. Fjernavleste målere samler inn nøyaktig data om forbruket ditt. I tillegg sikrer det avdekking av lekkasjer og rørbrudd. Det betyr at vanntapet minimeres, noe som er en fordel for miljøet og din økonomi.

Har du fått en grå pose med «Netti» i postkassen? 

 

 

Informasjon:

Smarthus-dingsen Netti fra METI™ – er det sikkert?

Utskifting av fjernavleste vannmålere

Utskifting av vannmålere

For å ha riktig grunnlag for beregning av vann og avløpsgebyrene, må vannmålerne byttes med ca. 15 års frekvens.

Abonnenten varsles på forhånd og engasjert rørlegger tar kontakt for avtale om tidspunkt. Dette er kostnadsfritt for abonnenten.

Dersom vannmåler ikke er montert slik at den er lett å skifte, kan kommunen kreve at abonnenten gjør om installasjonen. Abonnenten må bære kostnader for omgjøring.

Dataen dine er sikret

Når dataene registreres på den fjernavleste måleren, blir de kryptert. Avlesningsdata blir deretter sendt via Hurum Energi i en sikret database til Viva IKS. Dette betyr at de innsamlede dataene ikke er tilgjengelige for uvedkommende.

Den fjernavleste måleren er godkjent for registrering av forbruk. Måleren påvirkes ikke av eksterne faktorer og dersom fjernavleseren blir forsøkt tuklet med, vil det bli sendt ett alarmsignal. All innsamlet data er beskyttet av det norske lovverket for behandling av personlig data.

Det vil også komme en egen i løpet av 2019 som kundeapp vil vise kundens forbruk.

Vannmåleren

Vannmåleren som blir installert er en gjennomstrømningsmåler uten bevegelige deler, det vil si at vi får meget nøyaktig måling, særlig på lavt forbruk. I tillegg til at den logger forbruksdata, vil den også logge hendelser som for eksempel lekkasjer eller rørbrudd som vil vises med feil- og alarm koder. Disse dataene overføres til Viva IKS som da vil ta kontakt med eier dersom noe synes unormalt. Dette kan være med på å spare kunden for store utgifter og hindre lekkasjeskader.

Ikke farlig stråling

De nye smarte vannmålerne sender data via radionettverk. Felles for alle er at det er kortvarig, svak og ikke helsefarlig. Sendingene vil vanligvis ligge på tusendeler av grenseverdiene satt av Statens strålevern og ca. 200 000 ganger svakere enn en mobiltelefon.

Fakta om måleren og radiokommunikasjon

 

 

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00