Kommunalt og privat ledningsnett

Vi har i punktene nedenfor beskrevet forskjellen mellom det kommunale ledningsnettet og det private ledningsnettet som huseier er ansvarlig for.

VA_skisse_ansvar_2VA_skisse grenseansvar

Kommunalt ledningsnett (Hovedledningen)

Det kommunale ledningsnettet bringer drikkevannet fra vannbassengene hos vannverkene og frem til tilknytningspunktet for den enkelte bolig.

Det kommunale ledningsnettet for avløp bringer avløpsvannet fra tilknytningspunktet for den enkelte bolig til kommunens renseanlegg.

Privat ledningsnett (stikkledninger)

Det private ledningsnettet bringer drikkevannet fra og med tilknytningspunktet på den kommunale hovedledningen, inn til husveggen og videre inn i boligen. Tilknytningspunktet kan ligge utenfor den private tomten, men betraktes likevel som en del av det private ledningsnettet.

Det private ledningsnettet for avløp bringer avløpsvann fra vasker og toaletter i boligen og ut til og med tilknytningspunktet på hovedledningen. Tilknytningspunktet kan ligge utenfor den private tomten, men betraktes likevel som en del av det private ledningsnettet.

Hvem skal du kontakte?

Ved feil eller mangler ved det private ledningsnettet – kontakt autorisert rørleggerfirma.

Ved feil eller mangler ved det kommunale ledningsnett (hovedledningen) – kontakt vårt sentralbord på tlf 32 22 58 00, eller

send epost til postmottak@viva-iks.no

Viva rykker ut ved feil på hovedledningsnettet. I den grad det viser seg at feilen ligger i det private ledningsnettet vil utrykningen kunne bli fakturert huseier som utført oppdrag.

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00