Lekkasje på kommunalt ledningsnett

Det kommunale ledningsnettet (hovedledningen) bringer drikkevannet fra vannbassengene hos vannverkene og frem til tilknytningspunktet for den enkelte bolig.

Viva foretar i samarbeid med GVD (Godt vann Drammensregionen) systematiske søk etter lekkasjer på det kommunale vannledningsnettet og iverksetter løpende nødvendige tiltak for å utbedre disse.

Hvis du som innbygger likevel oppdager lekkasjer i kommunens ledningsnett, vennligst ta kontakt med vårt sentralbord på 32 22 58 00 eller postmottak@viva-iks.no.

 

 

20150513 VIVA 0152

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00