Bestilling av vannavstegning / vannavslag

Bruk skjema: Bestilling av vannavslag om du planlegger arbeid som medfører stenging av vannet. 

Det er syv (7) dagers frist på bestilling av vannavslag.

Ved planlagt nattarbeid som kan medføre støy, må kommunelegen i henholdsvis Lier, Røyken og Hurum varsles. Send mail til postmottak i den aktuelle kommune, merket kommunelegen. Innholdet i eposten skal inneholde: 

Privat ledningsnett (Stikkledninger)

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00