Misfarget vann

Kunder kan til tider oppleve å få brunt eller misfarget vann i kranen. Det er svært sjelden det medfører helserisiko å drikke vannet. Vi følger vannprøveprogram godkjent av Mattilsynet. Ved avvik varsler Viva IKS innbyggerne.  

Hva gjør jeg ved misfarget vann? 

Misfarget vannHvorfor misfarget vann? 

Spyling av vannledningsnettet er den vanligste årsaken til misfarget vann. Dette gjøres med jevne mellomrom som en del av vedlikeholdet av vannledningsnettet og for å sikre god drikkevannskvalitet. Ved planlagt spyling varsles berørte innbyggere, og de bes stenge hovedstoppekrana.   

En annen årsak til misfarget vann kan være endringer i hastighet eller retning på vannstrømmen i ledningsnettet. 

Ved stort vannforbruk, for eksempel ved lekkasje eller brann, kan innbyggere oppleve misfarget vann.  

Misfarget vann i enkelthusstander kan også skyldes dine private vannledninger ute eller innendørs.   

Dersom du er bekymret, se anbefaling om koking av drikkevann.

Får du telefonvarsel ved hendelser? Sjekk om vi har registrert ditt telefonnummer her.

 

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00