Ofte stilte spørsmål (VA)

Tett / full septiktank

Dersom eiendommen ikke er tilkoblet offentlig avløpsledning, kontakt Kontoret for mindre avløpsanlegg, Lier kommunes servicetorg.

Er eiendommen tilknyttet offentlig avløpsledning, men har septiktank, kontakt vårt sentralbord på tlf 32 22 58 00.

Kloakkstopp

Er den private stikkledningen tett, kontakt rørlegger/spylefirma.

Er det tilbakeslag fra tett hovedledning, kontakt vårt sentralbord på

tlf 32 22 58 00.

Ta også kontakt med ditt forsikringsselskap for å avklare hvordan du bør forholde deg ved eventuell skade.

Vannlekkasje

Oppdages vannlekkasje på private stikkledning, kontakt rørlegger.

Oppdages lekkasje på offentlig vannledning, kontakt vårt sentralbord

på tlf 32 22 58 00.

Ta også kontakt med ditt forsikringsselskap for å avklare hvordan du bør forholde deg ved eventuell skade.

Tømming av private avløpsanlegg

Behov for tømming av septiktank, slamavskiller, tett tank?  Kontakt Kontoret for mindre avløpsanlegg, Lier kommunes Servicetorg.

Er eiendommen tilknyttet offentlig avløpsledning, men har septiktank/ slamavskiller, kontakt vårt sentralbord på tlf 32 22 58 00.

Deler du brønn med naboen?

Alle små vannforsyningssystem skal nå registreres
Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Registreringen kan gjøres enkelt fra mobiltelefonen
Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema til formålet. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares.

Mange fordeler med å registrere vannforsyningssystemet
Kommunen får tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet. Når kommunen har oversikt over den geografiske plasseringen til de ulike vannforsyningssystemene, kan vi bruke denne informasjonen i vårt arbeid. En slik oversikt kan for eksempel være uunnværlig når kommunen legger planer for bruken av arealene rundt brønnen og brønnområdet. Oversikten gjør det mulig for oss å vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig tidspunkt.

Drikkevannet skal være trygt – også fra små vannforsyningssystem
I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift, som satte tydeligere krav til trygt drikkevann også fra små vannforsyningssystem. Kravet om at alle vannforsyningssystemer skal være registrert står i drikkevannsforskriften § 17. En presis definisjon av hva et vannforsyningssystem er kan du lese i drikkevannsforskriften § 3, bokstav k. Informasjon til de minste vannforsyningssystemene gir nyttig informasjon som er spesielt beregnet for små vannforsyningssystem.

Har du spørsmål til registreringen? Ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på 22 40 00 00, og spør om å få snakke med din lokale avdeling.

Vann i kjeller

Skyldes vann i kjeller tilbakeslag fra offentlig avløpsledning, eller lekkasje på offentlig vannledning, kontakt vårt sentralbord på tlf 32 22 58 00.

Kontakt eventuelt i tillegg skadebegrensningsfirma.

Kontakt forsikringsselskap.

Les mer i Norsk Vann sin brosjyre for ‘Kjelleroversvømmelser’

Grunnvann stiger

Ta kontakt med servicetorget i den kommune det gjelder.

Mulig erstatning for skade i forbindelse med stenging av vannet

Dersom det har oppstått en skade i sammenheng med at Viva IKS har utført vedlikehold, stengt vannet eller uforutsette hendelser har skjedd på ledningsnettet, kan Viva IKS i noen tilfeller være erstatningsansvarlig. For å kunne vurdere om årsaken til skaden henger sammen med vann- og avløpssystemet, må det dokumenteres. Ved klage, må vi motta en skriftlig beskrivelse på følgende:

Husk alltid å melde skader til ditt forsikringsselskapet, uansett hva årsaken til skadene er.  Det fører til at eiendommer kan bli uten vann i en periode.
For at ulempene skal være minst mulig for innbyggerne, vil vi ved planlagt arbeid:

Hva må du gjøre når vannet stenges?

Stenging av vannet er noen ganger nødvendig på grunn av vedlikeholdsarbeid som for eksempel reparere feil eller tette lekkasjer. Det fører til at eiendommer kan bli uten vann i en periode. For at ulempene skal være minst mulig for innbyggerne, vil vi ved planlagt arbeid:

Vannmåleren viser feil

Kontakt vårt sentralbord på tlf 32 22 58 00 eller send epost til

postmottak@viva-iks.no.

 

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00