Tilknytning til kommunalt ledningsnett

Prosessen

Abonnementsvilkår

Abonnementsvilkår fastsettes som en del av den politiske prosessen i den enkelte kommune.

For vilkårene i de enkelte kommuner

Det kreves tillatelse fra kommunen ved:

Søknad om tilknytning til kommunalt ledningsnett

For skjemaer som gjelder søknad om tilknytning til kommunalt ledningsnett gå til siden for selvbetjening.

Utførelse, kontroll og ferdigmelding

Pålegg om tilknytning

Kommunen kan, der forholdene ligger til rette for det, kreve tilknytning av vann og avløp av eksisterende bebyggelse.

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00