Telefonvarsling ved hendelser

Viva IKS drifter vann og avløp for Lier, Hurum og Røyken kommune og bruker telefonvarslingssystem for bedre å kunne informere innbyggerne.

Vann- og avløpsabonnenter vil få SMS- eller telefonvarsel fra Viva IKS ved akutte eller planlagte hendelser på ledningsnettet, for eksempel spyling av vannledninger eller stenging av vann.

Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner, og en automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon.

Varsling og driftsmeldinger blir også lagt ut på vår nettside og vår Facebook side.

Alle telefonnummer som er registrert på berørte adresser vil motta melding før planlagte hendelser finner sted.
Målet er å gi abonnentene bedre og mer effektiv informasjon om aktiviteter som påvirker vannforsyning og avløpssystem.

 Får jeg varsel? Hvordan sjekker jeg det?

 Du har mulighet til å kontrollere og endre din oppføring på Servicevarsling.

Merk at dersom telefonen din er registrert på arbeidsgiver, må du selv legge denne til på den folkeregistrerte oppføringen din for å få varsling på hendelser på hjemmeadressen.

For fullstendig informasjon om varslingssystemer, finner du mer detaljert informasjon her.

Kontakt oss

Åpningstider:
08:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00