Asfaltmottak

Viva IKS har eget godkjent anlegg for mottak av asfaltmasser/-flak på Egge i Lier. Formålet er å minimere ulovlig dumping av brukte asfaltmasser, samt å sikre tilgang til asfaltgranulat for eget bruk i de tre eierkommunene.

Dette er gjeldende priser fra 1. januar 2019.

Det er også mulig å kjøpe asfaltgranulat for andre aktører – i den grad det er kapasitet.

Pris på asfaltgranulat. 100,- pr. tonn

Gratis levering av asfaltflak/vrak frem til 1. januar 2020

Åpningstider

Baneveien, Egge i Lier

Kl. 7-22: tipp av asfaltflak

Kl. 7-15: utsalg

Asfaltlager

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00