Kart

Du får tilgang til kart over veinettet i de tre kommunene ved å klikke på linkene nedenfor.

For navigering og øvrig funksjonalitet i kartene benytt hjelpefunksjonen som du finner i kartene.

Kart over Hurum kommune   Klikk her

Kart over Lier kommune         Klikk her

Kart over  Røyken kommune  Klikk her

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00