Kommunale, fylkes- og riksveier

Kommunale veier

Kommunale veier eies av kommunene og vedlikeholdes normalt av kommunens tekniske etat.

For Hurum, Lier og Røyken kommune skal de kommunale veiene forvaltes og vedlikeholdes av Viva.  Alle henvendelser vedrørende kommunale veier skal rettes til vårt sentralbord 32 22 58 00 eller på epost  postmottak@viva-iks.no

Fylkes- og riksveier

Fylkesveier eies av fylkeskommunen og vedlikeholdes av Statens Vegvesen. Alle henvendelser vedørende fylkesveiene skal rettes til Statens vegvesen.

Riksveiene i Norge administreres av Vegdirektoratet. På de norske riksveiene er det staten som dekker utgiftene til planlegging, bygging, utbedring, vedlikehold og drift. Alle riksveier er merket med grønne skilt med hvit skrift, europaveiene har dessuten en E foran riksveinummeret. Alle henvendelser vedrørende riksveiene skal rettes til Statens Vegvesen.

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00