Meld fra

Meld feil (Her kan du melde om feil og mangler på vei, vann, avløp eller veilys)

Kommunale veier

 

Fylkes- og riksveier

 

Private veier

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00