Rehabilitering av kommunale veier

Enkelte kommunale veier har pga. av ekstremvær, store nedbørsmengder, vind ol blitt skadet eller ødelagt, og det er nødvendig med mer omfattende rehabilitering for å bringe disse tilbake til forskriftsmessig stand.

Rehabiliteringen vil foruten selve veien også omfatte gang-/sykkelveier, stikkrenner, grøfter m.m.

Rehabiliteringen utføres i form av flytting av masse, fylling av hull, asfaltering, rensing m.m.

Skader og ødeleggelser som kan skape farlige situasjoner eller som forhindrer normal ferdsel skal rettes opp så raskt som mulig. Øvrig rehabiliteringsbehov av veier planlegges av den enkelte kommune og fremkommer i den respektive kommunes årsplan.

Informasjon om kommunenes årsplan for rehabilitering av veier kommer senere.

 

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00