Private veier

Private veier eies av ulike grunneiere, andelslag, velforeninger ol.. Private veier driftes og vedlikeholdes i regi av eierne og alle henvendelser vedrørende private veier skal rettes til disse.

Tilskudd til private veier i Lier

Søknadsskjema med kriterier for tilskudd private veier – søknadsfrist 7. mars i det året man søker.

Dette tilskuddet er i hovedsaken begrenset til å gjelde tilskudd til deler av drifts-og vedlikeholdsutgifter for veier som er åpne for allmenhetens bruk gjennom hele året, og som har en relativt stor allmenn bruksandel.

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00