Trafikksikkerhet

Viva har ansvaret for å planlegge og forvalte trafikksikkerhet på vegne av kommunene. Viva utarbeider forslag  til trafikksikringstiltak som behandles og vedtas i kommunen.

Eksempler på slike tiltak kan være nedsatt hastighet, fartsdumper, sperringer, merking av gangfelt m.m.

Som innbygger i kommunene har dere anledning til å gi innspill til trafikksikringstiltak ved å sende inn en søknad til Viva. Sannsynligheten for å få et positivt vedtak øker hvis søknaden kommer fra en større interessegruppe som for eksempel en velforening, en boligforening eller lignende.

Vedtatt prioritering av fysiske tiltak og plan for 2018/19:

Lier

Røyken

Hurum

 

Trafikksikkerhetsplan 2017 – 2020, strategidel for Lier, Røyken og Hurum:

Lier kommune Traikksikkerhetsplan 2017-2020 Strategidel

Røyken Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 Strategidel

Hurum Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 Strategidel

Les mer her: https://www.viva-iks.no/nyhetsarkiv/driftsmeldinger/trafikksikkerhetsplan-2017-2020-strategidel-hurum-lier-royken-kommuner/

 

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00