Veilys

Feil ved veilys på hele strekninger blir reparert fortløpende, mens feil på enkelt lamper blir samlet i «reparasjonsrunde».

Behov for å reparere veilys på kommunale veier meldes til: Meld fra

Melding om veilys langs riksveier og E-18 meldes til Statens Vegvesen eller ta kontakt på telefonnummer 175.

Feil eller mørke lamper i lysløyper eller andre idrettsanlegg meldes til Park og idrett i den respektive kommune. I noen kommuner har de lokale idrettslagene ansvaret for belysning av lysløyper.

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00